Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHỐI TẢNG

phần vỏ Trái Đất, thường được giới hạn bởi các đứt gãy lớn hoặc sâu, hoặc các đường phá huỷ lớn. Có dạng khối và khác biệt với những phần xung quanh ở cấu trúc địa chất do phương và tốc độ dịch chuyển tương ứng. Các KT kiến tạo được hình thành do các chuyển động phá huỷ thẳng đứng hoặc chuyển dịch ngang gây ra đối với vỏ Trái Đất, thường được gọi là chuyển động KT. Xt. Địa khối; Địa khối Inđosinia.