Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHỐI NỨT NGUYÊN SINH

khối nứt vỡ của đá theo những khe nứt song song nhất định tiềm ẩn, thường mắt không nhìn thấy được. Được hình thành khi đá macma nguội lạnh hoặc khi vật liệu trầm tích khô lại. Lợi dụng KNNS, ta có thể chẻ đá cứng như granit ra thành khối hoặc phiến lớn.