Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỔ PHẦN CỦA THAN

các dải than có thể phân biệt được bằng mắt thường nhờ sự khác nhau về ánh, vết vỡ, độ nứt... nhưng phải xác định chính xác dưới kính hiển vi. Tên tổ phần (theo hệ thống thuật ngữ quốc tế) tận cùng bằng "en": vitren, claren, đuren, fuzen. Trong các vỉa than, các tổ phần thường nằm xen kẽ nhau (mỗi dải dày khoảng vài milimét), cũng có khi tồn tại dạng trung gian giữa 2 tổ phần (đuroclaren, vv.).