Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOÁNG VẬT HỌC

một bộ môn của địa chất học nghiên cứu hình thái, cấu trúc, tính chất vật lí, hoá học, thành phần hoá học, sự phân bố, nguồn gốc và điều kiện thành tạo của các khoáng vật. Những công cụ lao động tìm thấy tại thung lũng Ônđuvai (Olduvai) ở Tanzania (Châu Phi) chứng tỏ cách đây 1750 triệu năm, Người Khéo léo (Homohabilis) đã biết dùng khoáng vật canxeđon làm dao sắc. Cách đây 2500 năm, người xưa đã biết lấy bạc và chì từ galenit, và cách đây 4000 năm, đã biết chế tạo thiếc, đồng từ quặng. Mặc dầu trước thế kỉ 17 đã có một vài tác phẩm muốn hệ thống hoá các khoáng vật, nhưng phải đợi tới năm 1660, các công trình của những nhà khoa học Anh Huc (R. Hooke) và Đan Mạch Xtênô (Steno tức Niels Steensen) về các tinh thể vô cơ mới thực sự là bước khởi đầu cuả nghành KVH. Phân biệt các lĩnh vực KVH mô tả, phát sinh, ứng dụng, vv.