Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOÁNG SẢN KIM LOẠI

bao gồm các khoáng vật quặng để luyện kim loạihợp kim. KSKL gồm các nguyên tố kim loại tự sinh (Au, Ag, Pt...) và quặng kim loại. Phân ra: KSKL đen (Fe, Mn....), KSKL màu (Al, Cu, Pb, Zn...), KSKL hiếm (Sn, W, Mo...), KSKL quý (Au, Ag, Pt...), KSKL phóng xạ (U, Th...), đất hiếm (Ce, La, Y...).