Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN THỔI BẰNG KHÍ

phương pháp khoan làm sạch đáy bằng khí nén (thường là không khí). Các ưu điểm chính: tốc độ cơ học cao; tăng tuổi thọ của lưỡi khoan (choòng) và giảm tiêu hao vật liệu khoan; tăng điều kiện nghiên cứu mặt cắt bằng mũi khoan; khoan trong địa tầng bị mất nước; giảm khả năng thành giếng bị màng sét, tăng độ phục hồi nước, dầu hoặc khí; giảm chi phí và cấp nước.