Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN LẤY LÕI

phương pháp khoan khối đất đá bị phá vỡ theo hình vành khăn ở phía ngoài, giữ lại ở giữa một cột đá nguyên vẹn (gọi là lõi), được lấy lên nghiên cứu để thành lập mặt cắt địa chất vùng mỏ và xác định thành phần, trạng thái, các tính chất cơ - lí khác. KLL là phương pháp khoan phổ biến nhất trong công tác tìm kiếm và thăm dò các khoáng sản rắn, trong khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn.