Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN KIM CƯƠNG

phương pháp khoan bằng lưỡi hoặc choòng có gắn các hạt kim cương thiên nhiên hoặc tổng hợp. Việc lựa chọn lưỡi KKC hoặc choòng khoan căn cứ vào tính chất cơ - lí của đá, trước hết là độ cứng, độ mài mòn, độ nứt nẻ. KKC sử dụng để khoan trong đá cứng, từ cấp VII đến cấp XII theo độ khoan.