Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN KHAI THÁC

toàn bộ quá trình khoan các giếng để khai thác các khoáng sản lỏng (nước ăn, nước khoáng, nước kĩ thuật, dầu mỏ, dung dịch muối) và khí.