Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHOAN ĐẬP THUỶ LỰC

phương pháp khoan dùng búa thuỷ lực; phá đá bằng lưỡi hợp kim cứng; thích hợp với đá có độ cứng trung bình (không quá cấp VIII theo độ khoan).