Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHE BỐ

mỏ than ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Được khai thác từ trước Cách mạng tháng Tám 1945. Than KB nằm trong trầm tích Neogen, phần chứa than dày 250 m. Than ở dạng vỉa hoặc thấu kính dày 3 - 6 m, biến đổi phức tạp theo đường phương và hướng dốc. Được sử dụng để luyện cốc và làm chất đốt (nhiệt lượng 6800 kcal/kg). Trữ lượng thăm dò khoảng vài triệu tấn. Khai thác lộ thiên.