Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHAI TRƯỜNG MỎ

toàn bộ khoáng sàng hay một phần khoáng sàng được trao cho một mỏ đảm nhiệm khai thác. KTM có hai chiều kích thước: chiều theo phương và chiều theo độ dốc vỉa. Nếu toàn bộ khoáng sàng có một mỏ thì giới hạn của KTM là biên giới khoáng sàng. Nếu khoáng sàng có nhiều mỏ thì giới hạn của KTM này tiếp giáp với giới hạn của KTM kia.