Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHAI THÁC THAN BẰNG TỔ HỢP MÁY

phương pháp khai thác than ở gương lò chợ dài (100 - 300 m). Tại đây, đã tự động hoá tất cả các quy trình khai thác chính (khấu, xúc bốc và vận chuyển than, di chuyển máng cào, chống lò, điều khiển đá vách). Tổ hợp máy gồm có máy combai khấu than luồng hẹp hay máy bào than, máng cào, vì chống thuỷ lực, máy đặt cáp, thiết bị dọn sạch lớp vách vỉa, vv. Tổ hợp máy có thể được điều khiển từ xa ở đường lò chuẩn bị.