Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHAI THÁC LỰA CHỌN

tổng hợp các thao tác đặc biệt nhằm lấy riêng các loại và dạng khoáng sản khác nhau và thải bỏ đất đá không quặng. KTLC có khả năng làm giảm rõ rệt tỉ lệ nham thạch lẫn vào khoáng sản, đồng thời phân loại được chúng. Thường được áp dụng rộng rãi trong việc khai thác quặng kim loại đen và kim loại màu, như ở mỏ thiếc Tĩnh Túc.