Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÀN CHỐNG

kết cấu bằng gỗ, bằng kim loại hay bằng vừa gỗ vừa kim loại dùng để đỡ nóc lò chợ không cho nó sập xuống vùng gần gương lò chợ, bảo đảm an toàn trong khi khai thác khoáng sản có vỉa dốc đứng (trên 45o). Có thể dịch chuyển GC theo gương lò. Theo phương pháp dịch chuyển, chia ra GC cơ giới và GC không cơ giới di chuyển dưới tác dụng của trọng lượng nham thạch bị phá sập ở bên trên. Trường hợp đào đường lò qua nham thạch mềm thường dùng GC cơ giới có tiết diện tròn, bầu dục hay chữ nhật, dùng trong xây dựng lò bằng, đường ống ngầm trong thành phố. Ở lò chợ mỏ than Mạo Khê dùng GC vòm (hình cong); ở mỏ than Vàng Danh dùng GC phẳng.