Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIAĐÊIT

(A. jadeite; cg. giat, ngọc thạch) x. Ngọc thạch.