Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẢ THUYẾT TRÔI LỤC ĐỊA

giả thuyết cho rằng các lục địa trôi chậm chạp (tốc độ centimet/năm) theo phương nằm ngang. Khái niệm trôi lục địa đầu tiên được nhà khoa học Hoa Kì Taylo (F. B. Taylor) nêu ra năm 1908; đến năm 1915, nhà khoa học Đức Vêghênơ (A. L. Wegener) phát triển thành giả thuyết khá hoàn chỉnh. GTTLĐ từng bị các nhà kiến tạo theo thuyết địa máng phê phán mạnh mẽ. Tuy nhiên, vào những năm của thập niên 60 thế kỉ 20, với các phát hiện mới về địa vật lí, địa chất, cùng với thuyết tách dãn đáy đại dương, GTTLĐ đã trở thành cơ sở để xây dựng nên thuyết kiến tạo toàn cầu mới. Xt. Kiến tạo mảng.