Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIẢ THUYẾT CO RÚT

giả thuyết địa kiến tạo, giải thích sự hình thành các núi uốn nếp, là kết quả của sự giảm nhỏ dần thể tích và co rút bề mặt của vỏ Trái Đất trong quá trình nguội dần. Giả thuyết này do nhà địa chất Pháp Bômông (É. de Beaumont) và nhà địa chất Áo Duet (E. Suess; cg. Duytxơ) đề xướng, từng thịnh hành trong thế kỉ 19 và phát triển sang thế kỉ 20.