Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIA CỐ ĐẤT ĐÁ

làm tăng độ bền vững của đất đá trong điều kiện tự nhiên của chúng theo yêu cầu của công trình xây dựng. Một số phương pháp gia cố, chẳng hạn, phụt silicat, cho phép trong một thời gian rất ngắn, tạo lập được những quá trình gắn kết đất đá mà trong điều kiện tự nhiên phải mất hàng nghìn năm mới diễn ra.