Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ THỐNG THĂM DÒ

(cg. hệ thống phương pháp thăm dò mỏ), được sử dụng trong công tác thăm dò các mỏ khoáng sản. Gồm ba dạng: các công trình khai đào, các lỗ khoan và công tác địa vật lí. Trong các công trình khai đào bắt gặp thân khoáng có thể thu thập tài liệu tốt nhất về khoáng sản và thân khoáng, còn từ các lỗ khoan tài liệu thu thập bị hạn chế hơn. Công tác địa vật lí thường chỉ cho những khái niệm sơ bộ về kích thước, thế nằm của đối tượng nghiên cứu. Trong một số trường hợp, các số liệu đo địa vật lí cho phép đánh giá gần đúng về chất lượng khoáng sản, hình dạng thân khoáng (đo carota lỗ khoan).