Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ TẦNG CHỨA DẦU KHÍ

hệ tầng với các vỉa, tầng (hoặc thấu kính colectơ của bẫy dầu) chứa các tích tụ dầu hoặc khí công nghiệp. Nếu dầu khí sinh thành trong chính hệ tầng đó thì đó là HTCDK nguyên sinh; còn sau khi di chuyển thẳng đứng, dầu khí được giữ lại trong hệ tầng thì đó là HTCDK thứ sinh. Các HTCDK phổ biến nhất là đá vôi, đolomit, sét xen kẽ các lớp hoặc thấu kính cát, cát kết.