Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỆ

đơn vị địa tầng dưới giới trong thang thời địa tầng quốc tế, gồm toàn bộ đất đá thành tạo trong thời gian một kỉ (một đơn vị của địa niên biểu). Ranh giới giữa các H thường được đánh dấu bằng các bất chỉnh hợp góc, gián đoạn tích tụ trầm tích, các thay đổi điều kiện tự nhiên dẫn đến thay đổi tướng đá, các hoạt động macma mạnh mẽ. Ở ranh giới giữa các H kề nhau thường quan sát thấy sự đổi mới cơ bản của các phức hệ hoá thạch, biểu hiện ở sự tuyệt diệt một số nhóm sinh vật cũ và xuất hiện các nhóm mới. Mỗi H thường được chia thành hai hoặc ba thống. Xt. Thang địa tầng.