Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TOÀN NỀN

(khái niệm cũ) theo thuyết địa máng trong địa chất học, TN là cấu trúc vỏ sialu nguyên thuỷ của vỏ Trái Đất khi chưa có sự phân hoá thành địa máng và nền. Về sau, trong quá trình phát triển, một số khu vực của TN chịu tác dụng của đứt gãy sâu và trở thành địa máng, một số khu vực khác vẫn giữ tính chất ổn định cho đến ngày nay và trở thành các nền cổ như Bắc Mĩ, Đông Âu, Phi, Ấn Độ, Ôxtrâylia, vv.