Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOẠT ĐỘNG ĐỊA CHẤT NỘI SINH

hoạt động địa chất mà nguyên nhân chủ yếu nằm trong lòng Trái Đất. Năng lượng gây ra các hoạt động đó một phần là năng lượng còn sót lại từ khi thành tạo Trái Đất, phần lớn là năng lượng phóng xạ của các nguyên tố bên trong Trái Đất. Các quá trình địa chất kiến tạo, động đất, núi lửa, xâm nhập macma, biến chất, nhiệt dịch... đều thuộc các HĐĐCNS. Các loại đá macma, phần lớn đá biến chất và nhiều loại khoáng sản liên quan với chúng đều có nguồn gốc từ HĐĐCNS.