Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HAUY R. J.

(René Just Haüy; 1743 - 1822), nhà tinh thể học người Pháp, chủ nhiệm bộ môn khoáng vật học ở Khoa Khoa học, Đại học Pari. Phát minh ra tính dị hướng của các tinh thể và các yếu tố đối xứng. Đã chứng minh: các dạng tinh thể của một khoáng vật đều xuất phát từ một dạng nguyên thuỷ do các mặt cắt có trị số nguyên. Người sáng lập môn tinh thể học. Được bầu vào Viện Hàn lâm khoa học Pháp (1783).