Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH THẤM ƯỚT CỦA ĐẤT ĐÁ

tính chất và khả năng của đất đá cho phép chất lỏng hay chất khí (hoặc hỗn hợp) dịch chuyển trong đất đá. Khi độ rỗng và kích thước lỗ hổng của đất đá càng lớn thì tính thấm càng cao. TTƯCĐĐ được biểu thị bằng hệ số thấm (tốc độ thấm trong điều kiện građien áp lực bằng một đơn vị; đơn vị: m/ngày; cm/s).