Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN

số lượng khoáng sản ở trong vỏ Trái Đất được tính bằng tấn, kilôgam (vàng), cara (kim cương) và mét khối (vật liệu xây dựng) trong công tác thăm dò địa chất. TLKS được tính toán cho từng mỏ, từng khu hoặc từng thân quặng theo sự khoanh nối và phân khối trong các giai đoạn thăm dò mỏ. TLKS là sản phẩm cuối cùng của hoạt động sản xuất địa chất đối với nhà nước. Tuỳ theo ý nghĩa kinh tế, chia ra thành: 1) Trữ lượng công nghiệp là cơ sở để lập luận chứng kinh tế - kĩ thuật thiết kế khai thác mỏ; 2) Trữ lượng ngoài cân đối là trữ lượng hiện nay khai thác không có lợi.