Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRỮ LƯỢNG ĐỘNG

thể tích nước hằng năm đến cung cấp cho tầng chứa nước, lượng nước này duy trì lưu lượng chảy trong tầng chứa nước quanh năm. Do đó, TLĐ là lưu lượng trung bình của tầng chứa nước. Đơn vị m3/ngày, m3/năm, km3/năm.