Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRỮ LƯỢNG CUỐN THEO

thể tích được lôi cuốn từ một nguồn nước khác ngoài tầng chứa nước, nhưng có liên hệ thuỷ lực với tầng chứa nước trong quá trình khai thác. Sở dĩ có sự lôi cuốn này là vì mực nước hoặc mực áp lực của tầng khai thác bị hạ thấp xuống, thấp hơn mực nước hoặc mực áp lực của nguồn nước liên hệ.

Như vậy, trong một nghĩa rộng, TLCT có thể đến từ sông, hồ có liên hệ thuỷ lực với nó, đến từ tầng chứa nước khác do thấm xuyên, thậm chí lưu lượng các mạch lộ của tầng chứa nước khai thác ngừng chảy ra mặt đất (vì đã chảy vào lỗ khoan) đều được coi là TLCT. Tuy nhiên, về hình thức, lưu lượng của các mạch lộ của tầng chứa nước ngừng chảy ra mặt đất được coi là TLCT, nhưng về bản chất thì không phải là TLCT vì lưu lượng này vẫn là một phần của trữ lượng động và nằm trong phạm trù trữ lượng động, còn TLCT nằm trong phạm trù trữ lượng khai thác được đến thêm từ một nguồn nước ngoài tầng chứa nước khai thác. Trong một nghĩa hẹp, TLCT được xem như đến từ sông, hồ có liên hệ thuỷ lực với tầng khai thác. Đơn vị TLCT: m3/ngày.