Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRỤ

phần vỉa khoáng sản để lại không khai thác, nhằm mục đích điều chỉnh áp lực địa chất, bảo vệ các đường lò, ngăn cách không để cho nguồn nước từ sông ngòi chảy vào làm ảnh hưởng đến các công trình khai đào ngầm, bảo vệ các công trình vĩnh cửu trên mặt đất, vv. Bề rộng T bảo vệ các lò cái (gần lò chợ) phụ thuộc vào độ dốc vỉa, hệ số kiên cố của khoáng sản, của đá vách hoặc đá trụ, phụ thuộc vào chiều sâu kể từ mặt đất xuống tới nóc đường lò và vào chiều dài gương lò chợ. Theo công dụng, chia ra T tựa, T an toàn, T phòng cháy, T chắn.