Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÓI LỞ

hiện tượng và quá trình xảy ra ở chân sườn dốc và mái dốc, chẳng hạn, bờ sông, bờ biển, bờ hồ chứa nước, dẫn đến sự sụp đổ chúng. XL ở bờ sông thường gặp ở những đoạn mà thung lũng chuyển sang giai đoạn phát triển về phía bên (xói bên chiếm ưu thế so với xói đáy), là một dạng của xói mòn.