Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÍ NGHIỆP MỎ

xí nghiệp làm nhiệm vụ khai thác một phần mỏ (nếu là mỏ lớn) hoặc toàn bộ mỏ (nếu là mỏ nhỏ) khoáng sản, các nguyên liệu hoá học và vật liệu xây dựng. XNM gồm một số mỏ gần nhau (có cả mỏ nhỏ), có thể vừa khai thác hầm lò vừa khai thác lộ thiên có mở vỉa riêng, có thể cùng một tổ hợp chung các công trình phục vụ trên mặt đất và các xưởng phụ (xưởng nghiền sàng, phân loại, xưởng tuyển, kho chứa, vv.). XNM có thể hạch toán độc lập hay phụ thuộc (khi thuộc công ti).