Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XỈ NÚI LỬA

sản phẩm phun ra từ miệng núi lửa, sau đó bị nguội lạnh đi trên đường chảy của dòng dung nham bọt. XNL hình thành trong dung nham rất lỏng; chất khí tách dễ dàng ra khỏi dung nham. Các lỗ rỗng to trong XNL thường có hình dạng méo mó hoặc kéo dài, vách ngăn giữa các lỗ rỗng thường khá dày.