Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XERIXIT

khoáng vật, là loại biến thể dạng vảy mỏng của muscovit, có ánh tơ như lụa.