Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XERI ĐÁ MACMA

(Ph. serie: loạt), theo một số nhà thạch học phương Tây, nhóm đá macma bao gồm cả xâm nhập, đá nông và phun trào xuất phát từ một lò macma nguyên thuỷ duy nhất, sau đó kết tinh trong những điều kiện hoá lí khác nhau.