Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỈNH ĐỊA HOÁ

phần vỏ Trái Đất có hàm lượng của một nguyên tố hoá học bất kì (vd. Au, Pb, Zn...) trong các loại đá cao hơn hoặc thấp hơn so với số clac. Tính chất của TĐH được quan tâm đến trong quá trình lập kế hoạch và tiến hành tìm kiếm địa hoá.