Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XẠ ẢNH

phương pháp khảo sát các đối tượng, dùng tương tác của các bức xạ đồng vị phóng xạ qua đối tượng khảo sát lên nhũ tương ảnh.