Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÌM KIẾM TRỌNG SA

phương pháp tìm kiếm khoáng sản dựa trên cơ sở nghiên cứu thành phần khoáng vật, đặc điểm phân bố của trọng sa, nhờ đó xác định được vành phân tán hoặc những dòng phân tán của chúng trong trầm tích bở rời. Dựa vào đặc trưng của các vành phân tán này có thể phát hiện hoặc định hướng cho tìm kiếm các mỏ khoáng sản gốc.