Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÌM KIẾM ĐỊA HOÁ

phương pháp tìm kiếm khoáng sản, dựa trên cơ sở phát hiện hàm lượng dị thường các nguyên tố hoá học (vượt quá trị số nền khu vực hoặc vượt quá trị số nền địa phương) trong thạch quyển, thuỷ quyển, khí quyển và sinh quyển ở những khu vực gần mỏ khoáng sản.