Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TILIT

(A. tillite), băng tích cổ, thường dưới dạng cuội kết tụ, thành tạo do hoạt động của băng hà cổ. Đặc điểm của T là thành phần hạt có kích thước và chất liệu khác nhau, không có sự chọn lọc, độ mài tròn kém, không có tính phân lớp, các hạt thường có vết xước thông thường của băng tích. T được phát hiện trong các trầm tích Tiền Cambri và Palêôzôi (xt. Băng hà).