Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TINH ĐÁM

hình thái tập hợp khoáng vật dưới dạng một nhóm các tinh thể mọc trên một nền chung như thành của các hốc tinh thể, hoặc trên khe nứt hở trong đá. Thường gặp các TĐ thạch anh, TĐ canxit, TĐ antimonit, vv.