Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIỀN ĐỀ TƯỚNG ĐÁ TRẦM TÍCH

hiện tượng và hoàn cảnh địa chất liên quan có tính quy luật của sự phân bố các mỏ với tướng đá trầm tích nhất định và với thành phần trầm tích nhất định của đá vây quanh, được dùng để chỉ đạo, định hướng tìm kiếm khoáng sản.