Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIỀN ĐỀ MACMA

hiện tượng liên quan có quy luật của các mỏ khoáng với hoạt động, sự phân bố, thành phần của macma của một vùng, dùng để định hướng tìm kiếm khoáng sản. Các mỏ nội sinh thường liên quan về mặt không gian và nguồn gốc với các đá macma có thành phần nhất định. Một số mỏ ngoại sinh cũng có nguồn gốc liên quan với đá macma.