Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIỀN CAMBRI

(A. Precambrian), khoảng thời gian địa chất có trước kỉ Cambri, gồm 2 nguyên đại: Ackêôzôi và Prôtêrôzôi, chiếm khoảng 70% lịch sử tồn tại của Trái Đất. TC còn được gọi bằng thuật ngữ Cryptôzôi (Ẩn sinh), được chia thành nhiều nguyên đại mà tiêu chuẩn chính là sự vắng mặt và có mặt các bằng chứng của sự sống trên Trái Đất.