Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THƯỢNG HÀ

mỏ secpentinit ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nằm trong khối macma Thượng Hà, có dạng thấu kính kéo dài theo phương đông bắc - tây nam. Thành phần hóa học của secpentinit như sau: SiO2 40%, MgO 33%, R2O3 10%. Được sử dụng làm chất trợ dụng để sản xuất phân lân nung chảy. Mỏ thuộc loại nhỏ, có trữ lượng khoảng 10 triệu tấn. Khai thác bằng phương pháp lộ thiên.