Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT THUỶ THÀNH

khái niệm địa chất vào cuối thế kỉ 18 - đầu thế kỉ 19, dựa trên cơ sở các khuynh hướng cho rằng nguồn gốc của tất cả các loại đá (trong đó có đá phun trào) bắt nguồn từ nước của đại dương thế giới đầu tiên bao phủ toàn bộ Trái Đất, và bắt nguồn cả từ nước của Đại hồng thuỷ. Người đề xướng ra TTT là nhà khoa học người Đức Vecnơ (A. G. Werner; 1880 - 1930).