Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT HIỆN TẠI

học thuyết trong địa chất do Laiân (C. Lyell) đề xuất vào đầu thế kỉ 19 (1833). Dạng ban đầu của THT (actualism) là thuyết đơn dạng (uniformitarianism) đề ra nhằm chống lại thuyết biến hoạ đang thịnh hành lúc bấy giờ. Nội dung THT giải thích: mọi biến cố trong lịch sử địa chất đều diễn ra như các biến cố mà ta đang quan sát được hiện nay trên Trái Đất, nói như các tác giả thời đó là "hiện tại là chiếc chìa khoá của quá khứ", mặc dù động lực và tốc độ diễn ra các biến cố đó có thể khác nhau. Ngày nay, THT đã được hoàn thiện, theo đó, những biến cố trong lịch sử địa chất vừa diễn ra một cách từ từ chậm chạp, vừa có những biến cố mang tính đột biến.