Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỶ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG

(cg. địa chất thuỷ văn môi trường), lĩnh vực địa chất thuỷ văn nghiên cứu những tác động của nước dưới đất đến môi trường và ngược lại những tác động của tự nhiên và con người đến nước dưới đất, từ đó tìm ra những biện pháp hữu hiệu phòng ngừa những tai biến do nước dưới đất gây ra (trượt đất, cacxtơ, cát chảy, xói ngầm, lầy hoá lãnh thổ, vv.) và những tác động của con người làm hại cho nước dưới đất (gây cạn kiệt, ô nhiễm).