Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ỨNG SUẤT TRONG ĐẤT ĐÁ

cường độ ứng lực phát sinh bên trong đất đá để chống lại áp lực ngoài tác dụng lên khối đất đá - phân bố trên toàn bộ thể tích (trọng lực, lực thấm, lực địa chấn...) hoặc trên bề mặt (tải trọng công trình). Xt. Ứng suất.