Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUNG LŨNG KIẾN TẠO

thung lũng hình thành do chuyển động kiến tạo ở phần vỏ Trái Đất như uốn nếp, đứt gãy, vv.